PROJEKCIA, REALIZÁCIA, ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Pro-Klima, s.r.o.  | Junácka 6, 8310 04 Bratislava  


Mobil: +421 / 905 544 023 | +421 / 915 756 264

       

               E-mail:  proklima@proklima.sk
CERTIFIKÁTY

ISO 9001   Certifikát ISO 9001:2009 je certifikátom, ktorý potvrdzuje že spoločnosť má zavedený a
   udržiavaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám STN EN ISO 9001:2009
   pre oblasť dodávky, montáže a servisu klimatizačných, chladiarenských zariadení a mobilných
   ľadových plôch.

F PLYNY    Certifikát  o odbornej spôsobilosti spoločnosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovími      
    plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z. z. (chladivá) vystavený  certifikačným orgánom pre    
    chladiacu a klimatizačnú techniku - CO CHKT.


CER Plyn    Certifikát oprávňuje spoločnosť na opravu plynových zariadení v predpísanom rozsahu.
CER Hilti   Certifikát od spoločnosti Hilti oprávňuje našu spoločnosť vykonávať protipožiarne
   zabezpečenia prestupov káblových trás, plastových potrubí, kovových potrubí,
   dilatačných špár a protipožiarných náterov káblových trás.