PROJEKCIA, REALIZÁCIA, ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Pro-Klima, s.r.o.  | Junácka 6, 8310 04 Bratislava  


Mobil: +421 / 905 544 023 | +421 / 915 756 264

       

               E-mail:  proklima@proklima.sk
HISTÓRIA FIRMY

Pro - klima, s.r.o. na slovenskom trhu
Naše skúsenosti v oblasti klimatizácie, vzduchotechniky, vykurovania a regulácie boli nadobudnuté dlhodobým posobením na slovenskom trhu. V roku 2001 sa firma transformovala do súčasnej podoby ako spoločnosť Pro - Klima, s.r.o. Od roku 2008 je spoločnosť držiteľom certifikátu manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001.  V roku 2010 sme rozšírili  našu činnosť o oblasť plynového hospodárstva so zameraním hlavne na bioplyn. Na začiatku roka 2011 sme zmenili celkový PR vzhľad spoločnosti, zmenou log
a a web stránky. V súčasnosti zlepšujeme služby pre zákazníkov. Zabezpečujeme servis na zariadenia pre našich klientov, ale aj pre klientov, ktorí nás oslovia.


Logo spoločnosti 2001-2011                                         Logo spoločnosti od 2011

PROKLIMA logo 2001                                                         PROKLIMA logo 2011