Čaká vás montáž klimatizácie? Prezradíme vám, na čo sa musíte pripraviť

máj 6, 2021Nezaradené0 comments

Konečne ste si zakúpili klimatizáciu snov, no čaká vás tá najdôležitejšia časť, ktorou  je montáž? Ak neviete, ako na to, prinášame vám niekoľko praktických tipov, ktoré vás počas jej inštalácie budú čakať.

Ako vyzerá montáž nástennej klimatizácie?

Tento typ klimatizačnej jednotky sa skladá z viacerých interných a jedinej externej jednotky. Je nutné ich spojiť chladivom a elektricky. Tieto procesy si, samozrejme, vyžadujú odbornú ruku a množstvo praxe.

Samotná montáž sa začína lokalizáciou pre internú a externú jednotku so zreteľom na  potrubia, ktoré k ním vedú. Už v rámci prvotného procesu, ktorým je vymeriavanie, sa tento úkon vykonáva. Po tom, ako je určená lokalizácia, je nutné vytvoriť vhodné miesto pre vedenie a potrubie, ktoré spojí dané jednotky. Dôležitou súčasťou je aj tvorba spojovacích vrtov.

Rúry je možné viesť káblovým kanálom, prípadne je možné ich uloženie do steny. V prípade ukladania do stien sú nevyhnutné nákladnejšie búracie práce. Po vykonaní tohto procesu sú podstatné rekonštrukcie.

Následne je vhodné určenie, kde sa bude nachádzať odvod vody, vďaka ktorému bude odvádzaný kondenz. V rámci panelových domov je vhodné, aby kondenz odtekal z externej jednotky samovoľne po stenách. V iných prípadoch si jednotlivci nechajú na balkónoch vedro, ktoré permanentne vyprázdnia.

Nasleduje montáž konzoly pre ukladanie internej jednotky, teda nosnej platne. V momente, ako je montáž internej a externej jednotky dokončená, vedenie a potrubie je uložené tam, kde má byť, nastáva spájanie káblov aj rúr. Ide o jav známy ako odvzdušnenie zariadenia alebo potrubných systémov, ktoré sa naplnia prostriedkom na chladenie.

Existujú prípady, kedy interné jednotky disponujú prostriedkom na chladenie s adekvátnym množstvom pre potrubie menších systémov, no môže nastať situácia, kedy dĺžka potrubia vyžaduje doplnenie chladiaceho prostriedku.

Po tom, ako je vytvorený chladiaci okruh, odborníci spoja jednotky zariadenia a zapojí napájanie, ktorý zabezpečí zásobenie elektrickou energiou zo siete. V prípade, že všetko funguje tak ako má, zariadenie je možné aktivovať. Avšak jeho funkcionalitu je vhodné odkontrolovať zariadeniami na meranie tlaku, aby zaručil adekvátnu výkonnosť pri vyššej záťaži.

Čo môže montáž klimatizácie zdražiť?

Ak sa rozhodnete pre multiklimatizácie, ktoré disponujú viacerými internými a len jednou externou jednotkou, montáž je vykonávaná rovnako ako v prípade monosplitu. Rozdielnosť je v tom, že všetky interné jednotky sú napájané k totožnej externej jednotke. Práve to predraží montáž.

V rámci multiklimatizácie je ideálne lokalizovanie externej jednotky náročné. Rúry je nutné viesť k určitej internej jednotke až na druhý koniec domu, čomu prechádza početné prebúranie viacerých stien. V tomto prípade je možná klimatizácia monosplitom. Z toho jasne vyplýva, že výhody multiklimatizácie majú aj svoje mínusy.

Problémom môže byť aj lokalizácie externej jednotky. Montáž tejto jednotky na strechu má nevýhodu v tom, že zvýši náklady. Čo sa týka cenových hladín, konzola externej jednotky, ktorá sa montuje na strechu, môže vyjsť aj na viac než 70 €.

Riešením môže byť montáž externej jednotky na dostupnejšie miesto, čo zníži náklady na údržbu.

Na montáž klimatizačnej jednotky si nájdite špecialistu

Vari jedným z najdôležitejších momentov celej montáže je aplikácia klimatizačnej jednotky odborníkom. K samotnému procesu montáže sú nevyhnutné súpravy na lemovanie, výkonné príklepové vŕtačky a iné náradie, bez ktorého sa kvalitná montáž nezaobíde.

Nájdite si odborníka, ktorý disponuje zelenou kartou pre montovanie klimatizačných jednotiek. Montér, ktorý nemá potrebné znalosti, ohrozuje životnosť daného zariadenia a jeho kvalitu.