Info montáž


1. Štandardná montáž klimatizácie v cene 240€ s DPH zahŕňa:

  • 1x prieraz steny z betónu odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou alebo PVC rúrou (tzv. pevný kondenz) samospádom z vnútornej jednotky do 5 metrov,
  • vytvorenie elektrického napájania silovým káblom 3 x 2,5 CYSY do 5 metrov,
  • sprevádzkovanie klimatizácie,
  • zaškolenie podľa návodu na obsluhu,
  • záverečný protokol o montáži.
  • Rozvody chladu – spájajú vonkajšiu a vnútornú klimatizačnú jednotku. Dĺžka vedenia rozvodov chladu sa určí na obhliadke.

K základnej cene za štandardnú montáž klimatizácie sa pripočítavajú rozvody chladu, ktorých dĺžka je individuálna. Cena za meter rozvodov chladu je 20€ s DPH.

Výsledná cena montáže sa môže zmeniť s ohľadom na reálny stav (materiál a práce navyše). Doprava: Doprava je zadarmo v mestách Bratislava, Nitra, Prievidza. Mimo týchto miest stojí doprava 0,48 € s DPH za kilometer cesty tam aj späť. Po objednaní sa s vami skontaktuje naše obchodné oddelenie. V prípade potreby sa dohodne obhliadka a určí sa ďalší postup.