Spoznajte, aké sú výhody tepelného čerpadla

nov 24, 2021Nezaradené0 comments

Ak chcete ušetriť nemalé finančné prostriedky, tepelné čerpadlo je tou najlepšou alternatívou. Okrem toho redukuje emisie oxidu uhličitého a prináša aj energetickú nezávislosť od fosílnych palív či plynu. Aké má ďalšie benefity?

Tepelné čerpadlo získava teplo zo vzduchu, vody a zeme. Ide o nevyčerpateľné zdroje planéty. Tento typ čerpadla má nízke nároky na spotrebovanie elektrickej energie a na 1 kW elektrickej energie, ktorá je spotrebovaná, dodá v priemere trojnásobok využiteľnej energie.

Fungovanie tepelného čerpadla

Podobá sa funkcionalite chladničky. Zatiaľ čo chladnička tvorí chlad vnútri a teplo odvádza za pomoci chladiča von, tepelné čerpadlá odoberajú teplo z prostredia navôkol a ak teplota stúpne, odovzdajú ho nízkoteplotnému vykurovaciemu podlahovému systému.

Daný proces sa deje v určitom okruhu a ten je naplnený médiom, ktoré sprostredkuje výmenu tepla, vďaka čomu má nízky bod varu.

Podstatnou súčasťou tepelného čerpadla je kompresor, a ten je poháňaný elektromotorom. Stlačí pary daného média a tie sa vďaka kompresii zahrejú na 70 stupňov. Vo výmenníku tepla sa postupne skondenzujú na kvapalinu a následne dochádza k odovzdávaniu kondenzačného tepla systému na vykurovanie.

Médium sa ochladí na teplotu 40 stupňov. Po tom, ako prejde cez expanzný ventil do priestoru, kde je nízky tlak, tak sa schladí na teplotu 10 stupňov. Postupne sa vo výparníku médium ohreje na -3 stupne a následne sa odparí. Na samotné ohrievanie média postačuje zdroj tepla s nižšou teplotou.

Prečo sú tepelné čerpadlá také obľúbené?

  1. Nízka cena tepelných čerpadiel
  2. narastajúca cena energií 
  3. univerzálnosť (nielen na vykurovanie, ale aj na chladenie interiéru či na ohrievanie vody).

Väčšina domácností minie na prípravu teplej vody od 15 do 50 % v rámci celkovej tepelnej energie, ktorú spotrebovali. Vplýva na to aj veľkosť domácnosti. Preto je dobré, ak tepelné čerpadlo využijete aj na ohrev vody. V prípade, že niekto tvrdí iný názor, zrejme tejto problematike nerozumie, prípadne nemá poruke daný typ čerpadiel.

Nie je nutné inštalovať dve tepelné čerpadlá. Dá sa to vyriešiť jedným, ktorý bude disponovať dvomi teplotnými okruhmi. Okruh môže pracovať s teplotou 55 stupňov a druhý okruh, slúžiaci na ohrievanie teplej vody, bude pracovať s teplotou okolo 50 stupňov. Kooperáciu medzi obomi okruhmi bude garantovať prepínací ventil. Samozrejme, ak ho čerpadlo nemá, dá sa jednoducho nainštalovať.

Tepelné čerpadlo a vetranie s rekuperáciou

Centralizované vetranie s rekuperáciou tepla nie je možné vylúčiť s tepelným čerpadlom. Tento typ vetrania si tento variant žiada a potrebuje dodať vzduchové tepelné čerpadlo. To navyšuje tepelný zisk z vetrania. Vzduch, ktorý sa odvádza v rámci centralizovaného vetrania, je naplnený vodnými parami a tie rekuperačné výmenníky nevedia využívať.

Odlišná situácia nastane, ak sa výparník tepelného čerpadla lokalizuje do prúdu odvádzaného vzduchu. V tomto momente sa vodné pary schladia pod rosný bod a teplo z kondenzácie sa využije.

Daný systém riadeného vetranie je energeticky efektívny. Mínusom sú ale vysoké vstupné investície. Alternatívou sú čerpadlá vzduch/voda. Siahnuť môžete po split zariadeniach, ktoré majú separovaný výparník alebo zariadenie kompakt či outdoor.

Návratnosť

Inštalácia tepelného čerpadla je skvelou investíciou. V prípade, že skončíte s vykurovaním na elektrinu, investícia sa vám vráti aj do 5 rokov. Dôležitá je precíznosť inštalovania čerpadla a kvalita projektu, v ktorom by mali byť zahrnuté požiadavky na stavby či iné špecifiká.

Ak na vašom dome nemáte vymenené okná alebo nie je zateplený, vykonajte to pred inštalovaním čerpadla. Práve vtedy dosiahnete úspory vo výške 20 až 60 %. V rámci využitia tepelného čerpadla v dome, ktorý nie je zateplený, je nutné, aby bolo inštalované čerpadlo s vyšším výkonom, aby bolo možné korigovať tepelnú stratu.