Zabite vírus rýchlo a efektívne vďaka kvalitným čističkám: Garantujú 100%-né zdravie

apr 23, 2020Nezaradené0 comments

Určite viete, že pravidelná údržba klimatizačných zariadení je skutočne podstatná. Znečistené alebo zanedbané zariadenia môžu mať veľmi negatívny vplyv na zdravie človeka, a najmä teraz, keď sme vystavení nebezpečnému vírusu. Dbajte na svoje zdravie.

Skvelou kombináciou, ktorá garantuje pevné zdravie je čistička vzduchu a kvalitná klimatizácia, ktorá disponuje pokročilými technológiami filtrácie. Vzduch, ktorý dýchame v našich domovoch, v ktorých sa momentálne zdržujeme viac než obvykle, nie je taký čistý a svieži, ako sa zdá. Je nasiaknutý nebezpečnými látkami, ktoré vdychujeme do pľúc.

Využitím čističiek a klimatizácií DAIKIN si koledujete o mnoho plusov pre vaše zdravie:

odstránia toxické látky, ktoré sú prítomné vo vzduchu a tvoria prevenciu pred rozličnými chorobami,

 modely DAIKIN vzduch nielen čistia, ale aj zvlhčujú, vďaka čomu sa vo vašom príbytku rozmáha príjemný a svieži vzduch,

 technológie STREAMER a FLASH STREAMER, ktorými čističky DAIKIN disponujú, zachytávajú nebezpečné látky, ktoré technológia rozloží. Výkonný šesťvrstvový systém filtrovania vám túto možnosť zaručuje.

Žiadne podlomené zdravie, iba zdravé telo, ktoré získate vďaka čistému a blahodárnemu vzduchu, ktorý do vašich domácností donesú jedine čističky a klimatizácie DAIKIN.

Hlavne v tomto období, kedy na každom kroku vyčíňajú vírusy je čistenie a dezinfekcia klimatizácie skutočne esenciálnou záležitosťou. Vnútro vnútornej jednotky klimatizácie počas prevádzky chladenia je vlhké, a to je živnou pôdou pre vírusy, baktérie a plesne.

Nielen hygiena rúk, nosenie rúška, vyhýbanie sa preľudneným miestam je dôležité v boji proti nebezpečnému vírusu. Podstatná je aj častá dezinfekcia a čistenie klimatizácie, ktorú hravo zvládnete aj vy sami.

Nebezpečné patogény spôsobujú nepríjemný zapách môžu byť príčinou ochorení dýchacích ciest. V dôsledku zamedzenia zdravotných problémov, výrobcovia neustále vyvíjajú nátery, ktoré slúžia na zamedzenie vzniku vírusov, ktoré sa budú šíriť naprieč vašou domácnosťou.

Pravidelná údržba je dôležitá aj preto, aby klimatizácia bola funkčná poriadne dlho. Vnútorné jednotky klimatizácií v dôsledku svojej činnosti zabezpečujú cirkuláciu vzduchu, ktorý prúdi naspäť do interiéru,  a to prostredníctvom prúdenia cez chladiace alebo vyhrievacie telesá.

Čistenie klimatizácie by sa malo začať dôkladným čistením vnútornej jednotky, ktorej vyhrievacie teleso je vo vypnutom stave. Po tomto úkone sa dôsledne postrieka dezinfekčnou kvapalinou – vo forme sprejov. Dezinfekcia vyvinie po 10 až 15 minútach dezinfekčný účinok, ktorý sa dostane do útrob výmenníka tepla. Následne sa zariadenie zapne, vďaka čomu kondenzovaná para z výmenníka tepla postupne zmýva dezinfekčnú kvapalinu, a to do potrubia, kde sa odvádza kondenzovaná voda.

V období, kedy čelíme vírusom a alergiám je vhodná častejšia svojpomocná dezinfekcia klimatizácií, ktorá vám zabezpečí čistú a najmä zdravú domácnosť bez choroboplodných zárodkov.

Pri čistení predného panelu, utrite jeho časti mäkkou tkaninou navlhčenou vodou. Používajte neutrálne čistiace prostriedky.

Medzitým, kým nechávame pôsobiť dezinfekciu, sa siete vnútorných prachových filtrov umývajú mydlom vo vlažnej vode. Po  vysušení  sa vrátia naspäť do vnútornej jednotky. V prípade, že zariadenie disponuje aj ďalšími senzitívnymi vložkami do filtrov, čistia sa podľa návodu na použitie pre konkrétne zariadenie.

Svojmu zdraviu nezaškodíte ani vtedy, ak vyberiete jemne tkané siete, ktoré slúžia na filtrovanie vzduchu a umyjete ich. Zachytávajú chĺpky a nečistoty väčších rozmerov, prach a bránia zapchatiu výmenníkov tepla vnútornej jednotky.

Ideálnym riešením je čistenie klimatizácie raz až dvakrát ročne. Údržbu a aj čistenie je dôležité vykonávať vždy pred každou klimatickou sezónou, prípadne po tom, ako skončí.